11:33 21 Avgust 2017
Efir
Soʻrov

Oʻzbek tilidagi matnlarni koʻproq qaysi alifboda oʻqiysiz?

 • Lotin alifbosida
  9.3% (14)
 • Kiril alifbosida
  73.3% (110)
 • Ikkalasida ham, menga umuman farqi yoʻq
  17.3% (26)
 • Men faqat rasm va video tomosha qilaman, matn oʻqimayman
  0% (0)
Ovoz berishdi: 150
Havola olishHamma soʻrovlar