05:57 19 Mart 2018
Efir
Soʻrov

Oʻzbek tilidagi matnlarni koʻproq qaysi alifboda oʻqiysiz?

 • Lotin alifbosida
  8.9% (15)
 • Kiril alifbosida
  72.6% (122)
 • Ikkalasida ham, menga umuman farqi yoʻq
  18.5% (31)
 • Men faqat rasm va video tomosha qilaman, matn oʻqimayman
  0.0% (0)
Ovoz berishdi: 168
Havola olishHamma soʻrovlar